Tre domkapitelsärenden cirkulerar i pressen.

Inte bara den kyrkliga pressen utan även den alldeles vanliga tar upp tre olika ärenden som just nu är aktuella i varsitt domkapitel.

Göteborgs domkapitel har beslutat förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst sedan han påkommits på bar gärning med att köpa sex. Han har erkänt handlingen.

Det finns inte mycket att säga om detta. Begår man en brottslig handling av viss dignitet kan man inte få fortsätta vara präst/diakon. Det är alla medvetna om. Men det är en tragedi för mannen, för församlingen och kyrkan.

Härnösands domkapitel kritiserar en ung präst för att hon under press brutit tystnadsplikten och berättat vad hon vet för polisen. Men man bedömer att den pressade situationen, hennes ungdom och brist på erfarenhet gör att man inte kan straffa henne.

Det finns invändningar emot att man i detta fall hellre friar än fäller. Tystnadsplikten är total och ska vara en trygghet för den som anförtror sig. Samtidigt vet vi alla att vi kan reagera olika under press. Hon har inte handlat i illvilja utan i brist på erfarenhet och mognad tappat kontrollen i en pressad situation.

Det är allvarligt att bryta tystnadsplikten. Men i det här fallet har prästen förmodligen gjort en erfarenhet, lärt sig något som kommer att öka hennes mognad. Då kan det vara klokt att låta henne fortsätta.

Det tredje fallet är de tre prästerna på Vikbolandet som ska utredas av Linköpings domkapitel. De anklagas för att ha uttryckt motstånd mot prästvigda kvinnor. Det viktigaste beviset är att de inte deltagit i en mässa där en kvinnlig präst celebrerat. Detta har uppfattats som att de inte godkänt henne som präst. Vidare finns det påståenden om att de verbalt uttryckt att kvinnliga prästers förkunnelse inte är något att ha. De ska också ha sagt att domen över kvinnliga biskopar blir större än över kvinnliga präster.

En av prästerna är gift med en kvinnlig kollega. Samtliga förnekar anklagelserna.

Till detta ska anföras att det inte finns något nattvardstvång i Svenska kyrkan. Inte för någon. Det är inte heller förbjudet att vara mot kvinnor i prästämbetet. Men ingen prästvigs idag som är det, och ingen som är det tillåts göra karriär.

Vill man reflektera vidare kan man läsa mina tidigare inlägg:

detta

eller detta

Annonser
Det här inlägget postades i kyrklig debatt. Bokmärk permalänken.

20 kommentarer till Tre domkapitelsärenden cirkulerar i pressen.

 1. Maria skriver:

  Fall 1: Mest synd om prästens eventuella familj och den kvinna som säljer sex.Fall 2: Säkert lär hon sig, det är svåra grejor det där.Fall 3: Det där låter konstigt, kan det vara nån illvillig som anmält?

 2. Vikbolänning skriver:

  Tyvärr är det ingen illvillig som anmält prästerna från Vikbolandet. De två präster som jag personligen varit i kontakt med har vid flertalet tillfällen uttryckt sin motvilja mot kvinnliga präster. Dessutom har den ene av dem tidigare varit i blåsväder bland annat kring ett arv. Denne präst är synnerligen högkyrklig. Tyvärr verkar hans uppfattning ha smittat av sig på den yngre prästen.

  • kyrksyster skriver:

   Jag känner också till att en av prästerna fick ett arv för några år sedan. Det fanns inget att anmärka, men det ansågs då som alltid kontroversiellt när kyrkans folk blir förmånstagare i ett testamente. Misstanken om utnyttjande av ställning finns alltid. Men även en präst, eller i detta fall hans familj, måste få lov att ha personliga vänner. Det ledde till testamentet.Det är inte förbjudet att vara högkyrklig. Gör man en genomskärning av gudstjänsterna i Svenska kyrkan skulle man raskt konstatera att majoriteten av dem har den högkyrkliga riten. Även där prästen är kvinna. Oftast är det den påbjudna hållningen i stiften.Det är inte heller förbjudet att vara emot kvinnor i prästämbetet. Det är inte ens förbjudet att uttrycka sin åsikt. Men ingen med den åsikten prästvigs längre, och de redan prästvigda kan inte göra karriär.Det finns ingen punkt från vilken en anklagelse inför domkapitlet kan utgå. Det är bara en fråga om åsikter, vem som är bekväm med vem, en biskop som alltid tror sig veta allt och en publicistisk poäng.

 3. Markus skriver:

  Vad gäller de påstådda citaten har dessa kommit att ändras efter hand. Först påstods prästen ha sagt ”värre med kvinnliga biskopar” nu påstås vara ”värre för kvinnliga biskopar”. Om något av det är rätt så är det den första versionen. Att kalla kyrkoherden ”synnerligen högkyrklig” är att ta i, men visst är han högkyrklig. Framför allt har han troget tjänat sitt pastorat och har en synnerligen hög kyrksamhet där med gott om folk i kyrkorna. Att komma med lösa antydningar om tveksamma arv tycker jag känns olustigt och irrelevant i sammanhanget.

  • kyrksyster skriver:

   Arvet för ett antal år sedan har verkligen inget med saken att göra.Förvånar inte att höra att han samlar folk i sina kyrkor. Det är ofta de som blir angripna på olika vis.

 4. Storasyster skriver:

  Det jag tycker är anmärkningsvärt är att de påstådda citaten förändrats under rapporteringens gång. Prepositioner har ändrats, med an avsevärd betydelseglidning som följd. Och, anonym, det kan finnas illvilja bakom sådana här saker även om de anklagade är högkyrkliga. För övrigt är väl det just illvilja, som tycker att arvstvisten ska nämnas i samband med den här häxjakten?

  • kyrksyster skriver:

   Ja, små förskjutningar kan bli stora betydelseglidningar. Inte ovanligt när målet är att fälla, inte utröna sanningen.

 5. Om det är som Vikbolänning skriver är det ännu mer anmärkningvärt för då styr Domkapitlet på åsikt vilket torde vara förbjudet i ett demokratiskt samhälle. Och en demokratisk organisation. Men det är kanske inte helt utan betydelse att folkkyrkotanken kommer från tyskland och Völkisher-rörelsen somunder 1930-40 talen inte precis var känd för att kämpa för yttrandefrihet. Snarare tvärtomYttrandefrihet är nämligen grunden för ett sådant samhälles bestånd. Och att ta upp ett arv tyder på en stark illvilja. Inte helt ovanlig i sådana här sammanhang.

  • kyrksyster skriver:

   När målet är att samla bevis för en fällande dom tar man till lite av varje. Då misstolkar man ord, gräver upp gamla saker och sätter ihop händelser som inte har med varandra att göra. Man har beslutat sig för skulden innan man har brottet.Tyvärr inte första gången Linköpings domkapitel använder den utgångspunkten vid sina tillsynsärenden. De har fått svidande kritik av överklagandenämnden, men de lär sig inte. Eller vill inte lära sig. Att öppna ett tillsynsärende är ett maktmedel och ett mycket verkningsbart vapen när man vill skada någon. Det ska inte användas som ett sätt för biskop och dk att klämma åt meningsmotståndare eller folk man allmänt blivit sur på. Men det är så det används i Linköping.

 6. C skriver:

  Att medierpportering och ryktesspridning bidrar till att döma människor på förhand är solklart i Härnösandsprästens fall och tystnadsplikten. Media har lyckats rapportera händelsen så fullkomligt felaktigt att det är skrämmande. För det första är prästen det gäller inte ung och har heller inte berättat någonting som sagts i det samtal som förts. Däremot befanns sig prästen hos en person samtidigt som polisen stormade huset och med pistol riktad mot sig tvingades prästen svara på frågor som ”finns det någon mer person i huset”. I media har detf ramställts som att prästen blivit kallad till polisförhör och där suttit och babblat utan eftertanke. Domkapitlets beslut att inte straffa prästen var mot bakgrund av den prekära situationen det enda möjliga i sammanhanget. Tänk att vi inom kyrkan ska vara så snara att döma och sätta dit varandra. Och media är inte sena att hänga på. Jag lider även med linköpingsprästerna. Oavsett vad de nu har gjort, sagt eller inte så har de rätt till integritet. Det är galet att sådana här svåra ärenden kommer ut i media innan de utretts.

  • kyrksyster skriver:

   Tack för att du tillför nya fakta. Men eftersom du bara anger signatur så blir det svårt att veta var dina uppgifter kommer ifrån. Men jag hoppas att du har förstahandsuppgifter.Desto mer rätt att prästen inte straffades.I Linköpingsfallet så är ju som du säger problemet att biskopen redan har uttalat sig i media och vet precis vad som är problemet. Sedan tillsätts en tillsynsutredning. Det krävs mod av utredare att gå emot biskopens linje…

 7. Sofia skriver:

  Jag vill bara understryka att det största offret i fall 1 är kvinnan som sålde sig till mannen! Hur representeras det kristna kärleksbudskapet i hennes liv efter detta svek? I förlängningen skadar prästen förtroendet hos alla kvinnor som skadats i en patriarkal värld. Han ställer sig emellan Kristi kyrka och den bräckliga människa som kanske skulle behöva henne mest, kanske bara på grund av lathet eller egoism.

 8. Vikbolänning skriver:

  Det är intressant hur lätt det är att avfärda mina åsikter och det jag försökte föra fram som skvaller och illvilligheter. Min bild av kyrkorna här ute har formats sedan jag under konfirmationen hade ivriga debatter med kyrkoherden om kvinnliga präster och kvinnans plats i samhället över huvudtaget. Han ansåg då under slutet på 80-talet att kvinnans plats var i hemmet. Jag har valt att lämna kyrkan, sedan jag anser att kyrkan för mig är förknippad med dubbelmoral såväl som åsiktsförtryck.Det har funnits två pastorat här ute. Det ena har en öppenhet och har haft kvinnlig präst/kyrkoherde (osäker på benämningarna) medan det andra präglats av den nu anmälde kyrkoherden och inte förmedlat samma öppenhet. Kyrkorna må fyllas och de äldre må sluta upp kring de anmälda och det är deras val. Precis som det är mitt val att ifrågasätta prästernas rätt att vidhålla sina åsikter kring såväl kvinnliga präster eller homoäktenskap. I somras vigdes ett lesbiskt par. Detta par vigdes i en annan församling med en annan präst än de nu anmälda.. Par som är med i frikyrkan SION vigs ej i kyrkor som tillhör dessa prästers församling. Det är lätt att kasta sten och inta en försvarsposition ang detta från distans och jag är övertygad om att dessa båda präster anser sig ha rätten på sin sida. Dock bör de inse att tider förändras och att de bör vara öppna nog att förändras med dem..

  • kyrksyster skriver:

   Man behöver inte dela en persons åsikter för att försvara dennes rätt att ha dem. Du har rätt till dina men andra har lika stor rätt till sina.Det är väl någonstans i bristen på denna tolerans som hela den här historien bottnar. Några gillar helt enkelt inte dessa präster, biskopen tar parti och sen sätter man igång en utredning för att hitta något man formellt kan klämma åt dem med.Man använder tillsynsfunktionen som maktmedel för att skada de man inte gillar, inte har de önskvärda åsikterna eller bara allmänt blivit sur på. Det är att missbruka sina befogenheter.Vill man förändra, förnya, byta ut folk… ja, då får man gå helt andra vägar. Det är alltid möjligt att köpa ut en kyrkoherde i så fall.

 9. Tja, till det som Vikbolänning skriver: ”Dock bör de inse att tider förändras och att de bör vara öppna nog att förändras med dem..”kan man nog säga att den som gifter sig med tidsandan han eller hon blir snart änkling elleränka. Det är en gammal sanning inte helt att förglömma.

 10. Vikbolänning skriver:

  Det är intressant att se hur ni dömer mig såväl som de kvinnor som känt sig illa behandlade av dessa präster. Jag välkomnar den utredning som nu tillsatts och hoppas att alla parter lär sig något av detta. Prästernas åsikter bortförklaras med att de får tycka vad de vill men kvinnorna som anmält bortförklaras som illvilliga. Det skrämmer mig att acceptansen till könsdiskriminering tycks vara så pass stor som den är här.

  • kyrksyster skriver:

   Jag kan inte se att jag dömer dig. Inte de kvinnor som känt sig illa behandlade heller. Jag har skrivit mycket i kvinnofrågorna och inte minst om sexuella trakasserier.Men jag anser det viktigt att det finns rättsäkerhet. Det måste finnas underlag om man ska tillsätta en tillsynsutredning. Man kan inte börja i att man inte gillar de här prästerna och tala om det i pressen – för att sen börja en utredning i syfte att hitta lämpliga anklagelsepunkter.Ingen av de formella anklagelsepunkter som hittills förts fram räcker för att öppna en tillsynsutredning. Om och om igen har Linköpings domkapitel fått sig påpekat att en tillsynsutredning endast kan öppnas om det finns en klart avgränsad handling/händelse som är allvarligt klandervärd. Denna handling/händelse kan utredas. Inte personen i största allmänhet. Men Linköpings dk fortsätter att utreda personer för att hitta handlingar/händelser att döma.Du har rätt till din uppfattning om det som hänt. Det är inte det som det handlar om. Det är rättsprocessen som jag reagerar emot, och som jag uppfattar det även övriga kommentatorer.Det är så lätt att förfalla till att de man inte gillar är det rätt att straffa och de ska inga rättigheter ha. Men en dag kan det drabba en själv. Då ser man det i ett annat ljus.

 11. Ping: När får en präst be? « kyrksyster

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s